Voľné nebytové priestory na prenájom
Zdravotné stredisko na ul. Fraňa Kráľa 273/14

- ambulancie na II. poschodí :
  • 30,84 m2
  • 31,36 m2
  • 15,51 m2
  • 15,51 m2
  • 15,51 m2
  • 15,51 m2
Ambulancie vyhradené, len na zdravotnícke účely.

- nebytový priestor v bytovom dome na ul. Kpt. Nálepku súp.č. 133 o výmere 63,11 m2
   (býv. sklad CO)

- nebytový priestor v bytovom dome na ul. Štúrovej súp.č. 289 o výmere 50,18 m2
    (býv. sklad CO)

- nebytový priestor v bytovom dome na ul. Štúrovej súp.č. 293 o výmere 50,18 m2
    (býv. sklad CO)
Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk