Riešenie kvality ovzdušia v Meste Svit prostredníctvom modernej čistiacej techniky miestnych komunikácií.
mzp eu opzp
Poskytovateľ grantu: spolufinancovaním s fondmi EÚ.

Názov programu: OP Životné prostredie – prioritná os 3 – ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, opatrenie 3. 1 ochrana ovzdušia, 3 skupina aktivít – nákup čistiacej techniky.

dátum podania žiadosti: 28. 10. 2009

Celkový rozpočet: 953 410,20 €

Spolufinancovanie: 47 670,51 €

Požadovaná dotácia: 905 739,69 €

Predmet žiadosti:

Projektom budú zakúpené viacúčelové vozidlá pre údržbu 29 km miestnych komunikácií a 26 km chodníkov.

Údržbu budú zabezpečovať 2 čistiace mechanizmy a dva polievacie vozidlá, s možnosťou multifunkcie.

Prínosom bude podstatné zníženie znečisťujúcich látok v ovzduší. Znížením prašnosti dôjde k skvalitneniu životného prostredia z hľadiska prírody a krajiny s vysokým stupňom ochrany regiónu.

Užívatelia a prevádzkovatelia techniky budú Technické služby Mesta Svit.
Dokument Dátum zverejnenia Zmluva v pdf formáte
Rozhodnutie o zmene projektu č. 098/3.1/2011 zo dňa 31.1.2011 3.2.2011 [pdf 472 kB]
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z034/3.1/2011 zo dňa 7.7.2011 11.7.2011 [pdf 462 kB]
Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk