Rokovania o využití železničnej stanice vo Svite
V stredu dňa 27.1.2016 sa vo Svite uskutočnilo významné stretnutie primátora Mesta Svit - Ing. Miroslava Škvareka s prednostom sekcie železničných budov Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) - Ing. Miroslavom Kocákom.
Témou ich spoločného rokovania bolo využitie architektonického skvostu Baťovej architektúry -železničnej stanice vo Svite. Predmetný objekt bol naprojektovaný ešte Baťovými architektmi a podľa pôvodného územnéhoplánu mesta Svit z rokov 1938 – 1948 mala byť táto stanica v centrálnej zóne mesta, blízko námestia a plánovanej radnice. Celá stavba bola na svoju dobu koncipovaná konštrukčne – nadčasovo a moderne, pričom projektanti uvažovali, že Mesto Svit bude mať okolo 45 000 – 55 000 obyvateľov.
Po roku 1948 došlo k zmene stratégie rozvoja mesta znárodnením súkromného majetku Baťových firiem, rozostavaná stanica bola postupne dostavovaná približne 30 rokov. Aj po jej ukončení vznikol problém prístupu k tomuto objektu, čo bolo neskôr vyriešené vybudovaním podchodu.
Nakoľko je v súčasnej dobe stanica umiestnená na hlavnom ťahu trasy Žilina – Košice a podľa interných predpisov ŽSR nie je možné uvažovať o predaji objektu , primátor Mesta Svit Ing. Miroslav Škvarek navrhol pánovi prednostovi ŽSR Ing. Miroslavovi Kocákovi pokúsiť sa o vzájomné riešenie. Takýmto riešením pre obe strany by bolo spoločné využívanie priestoru tohto architektonického skvostu na kultúrne a spoločenské podujatia konané na území Mesta Svit.
Tomuto zámeru by predchádzalo vybudovanie podjazdu pre cestu 3. triedy Batizovce – Gerlachov, poniže lokality umiestnenia objektu terajšej stanice smerom na Poprad.
Projekty, stavebné riešenia a stavebné povolenie na realizáciu tejto stavby sú už vydané a platné. Železnice Slovenskej republiky len zvažujú možnosť prefinancovania tohto projektu zo zdrojov Európskej únie.
Pán prednosta Miroslav Kocák vyjadril nadšenie a pochopenie pre takýto zámer a prisľúbil, že toto riešenie predloží vedeniu ŽSR, ktoré zvážia možnosť vstupu do takéhoto projektu.
Obe rokujúce strany boli na spoločnej obhliadke spomínaného objektu, pričom pán prednosta sekcie železničných budov ŽSR prekvapil primátora mesta vymaľovanými vnútornými interiérovými priestormi od kopuly po spodnú časť, čím sa tento priestor v podstatnej miere zveľadil a spríjemnil.
O ďalších krokoch využitia železničnej stanice vo Svite budú občania oboznámení prostredníctvom informačných kanálov mesta.
- -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk