Oslobodenie Svitu z kroniky mesta Svit
III. časť
„Svit obsadili Nemci. Ilegálna činnosť príslušníkov odboja pokračuje pod vedením Netíka, Brondáša a Hataša, ktorí viedli podzemné hnutie už od roku 1939. Rozširovali letáky a organizovali ďalšie buňky, ktoré boli potom odberateľmi časopisu Svitanie, ktorý vydávala popradská organizácia. Boli poriadané zbierky v prospech perzekvovaných a stávkujúcich baníkov, príspevky na bojový fond podzemného hnutia, celkovo asi 200 000,- Kčs, ktoré boli odvedené jednak vo forme výrobkov – tovaru, jednak ako liečivá, obuv a aj v hotových peniazoch“.
Činnosť bola bohatá a plodná, skupina nadviazala styky s ďalšími pracovníkmi podzemného hnutia Derzevickým a Ertlom. Nadviazali tiež spojenie s okolitými dedinami Lučivnou, Mengusovcami, Batizovcami a aj priamo s Ústredím v Bratislave.
Na východnom Slovensku medzi Sabinovom a Bardejovom v Čergovských horách v dedinke Ľvov žil brat svitského obyvateľa Dančáka, od ktorého sa skupina dozvedela, že sa tam nachádza partizánsky odriad Rokosovského. Mladí Sviťania Dančák a Paprčka tam cestovali. Vzali so sebou rôzne liečivá a určitý obnos peňazí a kontaktovali skupinu ruských partizánov. Bolo zistené, že odriad nutne potrebuje predovšetkým odev, obuv a rôzny tech. materiál. Paprčka materiál zaobstaral v Palúdzke a Lipt. Sv. Mikuláši u tamojších firiem Žuffa, Kello, Nahalka, ktorí vlastnili tamojšie koželužne. Nakúpený materiál vrátane el. batérií, zápaliek, cigariet a špeciálnych máp osobne s Lenartom odovzdali partizánom. Neskôr boli požiadaní, aby im obstarali lekára a lek. potreby. Dvaja lekári sa prihlásili dobrovoľne.
„Je potrebné aspoň v krátkosti spomenúť propagačnú činnosť, ktorú vyvíjala svitská organizácia. V továrni na cyklostilovom stroji tlačili sa letáky, ktoré boli rozširované v ďalšom okruhu Svitu. Svitskí pracovníci takto boli v spojení na všetky strany, ba cez zamestnancov továrne, ktorí chodili na služobné cesty do zahraničia, aj so zahraničím.“
Výber z kroniky mesta Svit 1934 – 1954, kronikár Ján Teťuľa
Pokračovanie v IV. časti
- -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk