Výročie oslobodenia Svitu
Mesto Svit a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vás pri príležitosti 71. výročia oslobodenia mesta Svit pozýva na pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku padlým hrdinom v parku pri spol. Chemosvit, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 28. januára 2016 o 13:30 hod.
Pripomeňme si spolu potrebu zachovávania hodnôt života v slobode a mieri a vzdajme hold tým, ktorí položili za našu slobodu svoje životy v januári 1945.
Pri tejto príležitosti vám prinesieme prehľad udalostí, tak ako boli zaznamenané v kronike mesta Svit.
Oslobodenie Svitu z kroniky mesta Svit
I. časť
Rok 1944
„Obrancovia Svitu museli sa stiahnuť do hôr, lebo od Popradu postupovali Nemci na pancierových autách a puškou proti pancieru nebolo možné bojovať, hoci odhodlanie bolo veľké. Možno povedať, že príchodom Nemcov ilegálna činnosť nijako neochabla, ba zväčšila sa odchodom bojovníkov do hôr.“
Ku ilegálnej činnosti vo Svite
„Od prevratových rokov politických udalostí v roku 1939, ktoré ľud chápal ako nespravodlivosť spáchanú na národe, ktorá raz musí pominúť, aj obyvatelia Svitu pripravovali sa na tvrdé zúčtovanie, o ktorom verili, že musí prísť. Verní členovia národa organizovaní v Komunistickej strane vypracovali plán ilegálnej činnosti. Vedúcim činiteľom vo Svite bol Rudolf Netík, robotník v strojárňach závodu so spolupracovníkmi závodu bratmi Hatašovcami, Lenartom, Ertlom, Paprčkom, Krišandom, bratmi Džopakovcami, Ondrovičom, Dančákom a inými.“
Slovenské národné povstanie
„Dňa 27. augusta 1944 boli dané do rúk pracujúcich zbrane, ilegálna činnosť prestala a začal sa otvorený boj – Slovenské národné povstanie.
Vo Svite bola vyhlásená všeobecná mobilizácia mužov do 50 rokov. Zatiaľ čo Nemci štukami odstreľovali a bombardovali blízke letište, na verejnom zhromaždení pod lesom povzbudzoval Dr. Linczényi všetkých do boja. Velenie nad posádkou vo Svite prevzal npor. Hurta, zamestnanec podniku, ktorý práve došiel od partizánov z L. Mikuláša. Trvanie tejto posádky, ako aj organizovanie stráží a otvoreného odporu bolo veľmi krátke, lebo povstalci pred nemeckou presilou museli ustúpiť do hôr. Odchádzali však s odhodlaním biť Nemcov až do konečnej porážky.“
Výber z kroniky mesta Svit 1934 – 1954, kronikár Ján Teťuľa
Pokračovanie v II. časti
- -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk