TANAP sťahuje svoje administratívne sídlo do Svitu
Správa Tatranského národného parku si za nové miesto svojho administratívneho sídla zvolila mesto Svit a svoje kancelárie z Tatranskej Štrby sem presťahuje už v marci 2016.
Správa TANAP-u patrí pod Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, ktorá je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR zameranou najmä na zabezpečovanie ochrany prírody a krajiny. Do jej pôsobnosti spadá napr. rozhodovanie o výrube drevín, o územnom plánovaní a stavebnej činnosti, prípadne určení podmienok pri organizovaní športových a ostatných verejnosti prístupných podujatí, a teda posúdenie akejkoľvek činnosti z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny. Územie TANAP-u sa rozprestiera na ploche Žilinského a Prešovského kraja v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Kežmarok a zaberá rozlohu 73 800 ha s ochranným pásmom 30 703 ha.
Správa parku už od začiatku svojej existencie sídlila v priestoroch, ktoré neboli v jej vlastníctve a z dlhodobého hľadiska nevyhovovali jej potrebám. Podľa slov jej riaditeľa Ing. Pavla Majka už od jeho nástupu v roku 2007 vyvíjala aktivity pre výstavbu vlastnej budovy, z čoho nakoniec po viacerých komplikáciách zišlo. V roku 2015 získala do vlastníctva voľnú budovu bývalého Daňového úradu na ulici Kapitána Nálepku vo Svite ako nadbytočný majetok Finančnej správy SR. Priestory vo Svite si ešte pred začiatkom sťahovania vyžiadajú rozsiahlu vnútornú rekonštrukciu, nutná bude i oprava havarijného stavu kúrenia.
V meste Svit tak vzniknú priestory pre environmentálnu výchovu, priblížia sa konzultačné služby správy parku a blízka prírodná rezervácia Baba tak získa dôraznejší zreteľ nad ochranou jej prírodných hodnôt. V budúcnosti nie je vylúčená ani možnosť dobudovania náučného chodníka v tejto lokalite.
Viac informácií o činnosti Správy TANAP-u nájdete na:
www.sopsr.sk/tanap
www.spravatanap.sk
- -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk