Stretnutie so Soňou Vnenčákovou
V pondelok 28. decembra 2015 prijala pozvanie na stretnutie s vedením Mesta Svit úspešná športovkyňa nášho mesta, mladá atlétka Soňa Vnenčáková.
V priestoroch Mestského úradu vo Svite sa stretla s primátorom M. Škvarekom a viceprimátorom I. Zimom, kde prezentovala svoje úspechy z posledných mesiacov v atletickom športe. V uplynulom roku sa zúčastnila trinástich významnejších podujatí, na ktorých sa umiestnila 7x na prvom mieste, 2x na druhom mieste a 2x na treťom mieste vo svojej kategórií.
Za pozornosť určite stojí jej strieborné umiestnenie z Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach na polmaratónskej trati alebo 1. miesto na Podtatranskom polmaratóne.
Primátor Škvarek zablahoželal Soničke k dosiahnutým úspechom a v mene všetkých Sviťanov jej poďakoval za reprezentáciu nášho mesta.
Pri príležitosti tejto návštevy prisľúbil primátor úspešnej športovkyni podporu jej športových aktivít zo strany mesta v priebehu roka 2016 a poprial mnoho ďalších skvelých výsledkov a pevné zdravie.
- -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk