Partnerská spolupráca aj v nadchádzajúcom roku
Vo štvrtok 26. novembra 2015 sme vo Svite privítali našich partnerov z mesta Česká Třebová. Dôvodom návštevy starostu Jaroslava Zedníka a místostarostky Jaromíry Žáčkovej bol zámer prípravy spoločných aktivít našich miest a organizácií pôsobiacich na partnerskom území pre rok 2016.
Priateľské rokovanie prebehlo na mestskom úrade, kde sa návšteva z Čiech stretla s primátorom M. Škvarekom, prednostom MsÚ S. Kopčákom a referentkou úseku kultúrno – výchovnej činnosti V. Žoldákovou. Počas stretnutia obe strany zhodnotili partnerské i samostatné aktivity oboch miest počas uplynulého roka a načrtli predstavy smerovania vzájomných vzťahov pre nasledujúce obdobie. Pripravované aktivity budú zamerané prevažne na kultúrnu, spoločenskú a športovú oblasť.
- -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk