Únia žien dôstojne oslávila sedemdesiatku.
V piatok 20.novembra si v Dome kultúry vo Svite pripomenuli 70.výročie založenia Únie žien Slovenska. Tejto slávnosti sa zúčastnila aj Krajská predsedníčka Únie žien Slovenska v Prešove pani Anna Capová, primátor Ing.Miroslav Škvarek, starostovia priľahlých obcí a občania mesta. Predsedníčka Okresnej organizácie so sídlom vo Svite Ľubica Kederová zhodnotila 70 ročnú históriu tejto dobrovoľnej neziskovej organizácie a poďakovala všetkým za pomoc, ktorú jej počas minulého obdobia poskytli a prejavili.
Osobitne boli ocenené dlhoročné členky Mária Bartková, Marta Čendulová, Mária Černajová, Zuzana Ilčíková, Mária Reľovská – bývalá predsedníčka OO ÚŽ v Poprade, Mária Stanová, Mária Rekeneiová, Helena Škyrtová a Eleonóra Zacharová. Dôstojnú atmosféru tejto slávnosti podčiarkli vystúpenia talentovaných detí – recitátorky Emky Brontvayovej, hudobníkov a speváčky zo ZUŠ vo Svite a tanečníkov zo SZUŠ Fantázia. Záver patril Folklórnej skupine z Batizoviec.
- VŽ -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk