Primátor mesta Svit v Slovinsku
V dňoch 12-15.11.2015 sa primátor mesta Svit zúčastnil medzinárodnej konferencie v Slovinsku v meste Velenje v rámci európskeho programu ICED (Industrial Communities for European development) – Civil Society for Reindustralization of Europe. Predmetom tejto inšpiratívnej návštevy bola vzdelávacia konferencia spojená s prehliadkou samotného mesta Velenje a s návštevou najprofitujúcejších firiem pôsobiacich na území mesta.
Patronát nad týmto európsky projektom prevzal bývalý poľský premiér (1997 – 2001), predseda Európskeho parlamentu (2009-2012) a súčasný predseda výboru Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku prof. Jerzy Buzek.
Projekt ICED súvisí s reindustralizáciou Európy, nakoľko krajiny dnešnej Európy nie sú schopné odolávať konkurencii ázijských krajín. Reindustralizácia sa zdá byť správnou cestou pre európske krajiny či mestá na zvýšenie hospodárskeho rastu a vytvorenie nových pracovných miest. Nosná téma konferencie bola „Transformácia mesta Velenje z priemyselného mesta na najkrajšie mesto v Slovinsku“. V rámci konferencie bol predstavený obrat mesta Velenje zo silne znečisteného priemyselného mesta k zelenému mestu a koncepcia mestského projektového tímu zameraného na čerpanie peňazí z európskych fondov na zatraktívnenie mesta a zvýšenie ekonomickej úrovne.
Medzinárodná konferencia spojená s návštevou Slovinska bola prínosná v získaní poznatkov a skúsenosti, inšpirácie o osvedčených postupov z úspešnej praxe pri reindustralizácii mesta súvisiaceho s ekonomickými výhodami.
Celý tento vzdelávací projekt je realizovaný a financovaný v rámci Európskej komisie – programu „Európa pre občanov“, ktorého gestorom a organizátorom je poľské mesto Jastrzebie – Zdrój a naše mesto Svit v ňom zastáva rolu čestného partnera.
Na fotke primátor mesta Svit Ing. Miroslav Škvarek s viceprimátorom mesta Velenje Petrom Dermolom.
- -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk