Halové majstrovstvá Slovenska mladých hasičov vo Svite
Hasičská mlaď z rôznych častí Slovenska sa opäť po roku stretla v podtatranskom mestečku Svit v sobotu 7.11.2015 v športovej hale miestneho basketbalového klubu.
V dvadsiatom treťom ročníku halových majstrovstiev Slovenska mladých hasičov o Putovný pohár prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR sa stretlo 81 päťčlenných družstiev vo veku od 5 do 15 rokov , ktoré už tradične súťažili v troch disciplínach - v štafetovom behu 5 x 30 metrov s prekážkami, štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete.
V štafete 5 x 30 metrov na prvom úseku súťažiaci spája dve hadice C, na druhom pripája karabínku ventilového lanka na oko spätnej klapky sacieho koša, na treťom úseku pripojí hadicu B k rozdeľovaču, na štvrtom prenesie prázdny hasiaci prístroj a položí ho na podložku a na piatom úseku spojí dve hadice C, pripojí ich k rozdeľovaču a s napojenou prúdnicou prebehne cieľom.
Štafeta hasičských dvojíc zameraná na prácu s hasičským náradím je vykonávaná v zmysle smerníc činnosti mladých hasičov pre jesennú časť. V uzlovej štafete členovia tímu viažu postupne vopred vyžrebované uzly - tesársky, lodný, plochú spojku, skracovací a uzol na prúdnici. Materiál a výzbroj zabezpečujú organizátori súťaže. Rozhodcami sú skúsení členovia DPO SR zo sekcie rozhodcov OV DPO Poprad.
V úvode viceprezident DPO SR pre mládež Anton Urdovič privítal všetkých účastníkov – súťažiacich, vedúcich kolektívov mládeže, rozhodcov, organizátorov i prítomných starostov obcí. Pán prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethö i generálny sekretár Vendelín Horváth nemohli byť prítomní na akcii z dôvodu konania Snemu DPO SR a tak A. Urdovič tlmočil prítomným ich pozdrav. Vo svojom príhovore poďakoval organizátorom – OV DPO Poprad za túto dlhoročnú záslužnú činnosť pre hasičskú mládež.
A potom sa už spustil súťažný maratón, v ktorom sa postupne predstavilo 405 mladých hasičov z dobrovoľných hasičských zborov i základných škôl z rôznych okresov Slovenska najďalej zo ZŠ Semerovo okres Nové Zámky.
Súťažilo sa o ceny, ktoré venovala Dobrovoľná požiarna ochrana SR a druhý rok už o nové veľmi pekné putovné poháre, ktoré venoval p. prezident DPO SR L. Pethö.
Tento rok spomedzi 35 družstiev dievčat boli najlepšie Danišovce I (okres SN) - vedúci Ľubomír Majko . Druhá skončila Šuňava VI - vedúca Žofia Šebestová a tretia Šuňava I (PP) - vedúci Ján Kalla. Do prvej desiatky sa ešte nominovali : 4. Vikartovce (PP), 5. Šuňava V, 6. Danišovce II, 7. Ľubica (KK), 8. Likavka (RK), 9. Markušovce (SN), 10. Široké (PO).
V kategórii chlapcov súťažilo 46 družstiev. Víťazom sa stala Šuňava I - vedúci Mgr. Henrich Barilla. Druhé skončilo Široké - vedúci Richard Baloga. Tretia priečka patrila Púchovu (PU) - vedúci Jozef Ridzik. Desiatku najlepších dopĺňajú : 4. Danišovce, 5. Šuňava III, 6. Podolínec (SL), 7. Slovenská Ves (KK), 8. Ľubica, 9. Spišské Bystré, 10. Spišská Stará VES (KK).
Ocenené boli i najlepšie výsledky v jednotlivých súťažných disciplínach - v štafete 5 x 30 metrov  i uzlovej štafete chlapci zo Šuňavy I – ceny od starostu obce Šuňava Stanislava Kubaského a starostu obce Batizovce Gabriela Bodnára a v štafete dvojíc chlapci zo Širokého I - dar starostu obce Lučivná Stanislava Gavaliera. Pohár slušnosti - dar starostu obce Spišská Teplica Radoslava Šeligu prevzalo družstvo dievčat zo Šuňavy VII.
Pocty sa dostalo i  najmladším účastníkom halových majstrovstiev SR – Dáši Juhásovej a Matejovi Jackovi zo Štrby, ktorým ceny venoval starosta obce Gerlachov Ján Hroboň.
Všetky zúčastnené kolektívy dostali diplomy za účasť, ktoré im budú pripomínať neopakovateľné chvíle prežité v športovej hale vo Svite. O obľúbenosti neoficiálnych halových majstrovstiev Slovenska mladých hasičov svedčí aj počet súťažiacich. Od ich založenia v roku 1993 sa ich zúčastnilo už 1 374 päťčlenných družstiev. Počas trvania sa dostala súťaž do povedomia dobrovoľného hasičstva celého Slovenska za čo patrí vďaka obetavým funkcionárom DHZ i učiteľom ZŠ, ktorí vidia v rozvoji celoročnej systematickej činnosti s deťmi a mládežou svoju budúcnosť a pokračovanie v činnosti dobrovoľných hasičov. Deti majú o činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi a súťaženie prirodzený záujem, čo prispieva k úspešnosti takýchto akcií. S potešením možno sledovať, že mladí hasiči, ktorí tu v minulých ročníkoch súťaže začínali ako súťažiaci, dnes prichádzajú s mladými hasičmi ako vedúci kolektívov.
Na záver treba veľmi kladne hodnotiť aktivitu OV DPO Poprad, ktorý pripravil pre mladých peknú súťaž, ktorá zanechá u všetkých zúčastnených pekné spomienky na Svit i na neopakovateľné chvíle strávené v medzi dobrovoľnými hasičmi.
Poďakovanie patrí Mestskému úradu vo Svite - p. primátorovi Ing. Miroslavovi Škvarekovi za podporu a pomoc, bez ktorej by sa takáto veľká celoslovenská akcia mohla len veľmi ťažko uskutočniť.
- Ondrej Klimo -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk