Projekt Euroscola 2016
Študenti Strednej odbornej školy vo Svite v rámci zapojenia sa do projektu Euroscola 2016 oslovili na spoluprácu aj Mesto Svit. Za hlavnú tému svojho projektu si zvolili informatizáciu spoločnosti, jej výhody, prípadné nevýhody, jej dopad na spoločnosť a možné budúce smerovanie. Počas návštevy mestského úradu vo štvrtok 05. novembra 2015 študentov zaujímala aktuálna téma informatizácie samospráv Slovenska vrátane sprístupnenia elektronických služieb občanom a procesy implementácie týchto inovácií. Informatik mesta Ing. Stanislav Pjaták študentom pripravil prezentácie a praktické ukážky k téme Dátové centrum obcí a miest a v krátkosti predstavil portál slovensko.sk
- -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk