XIV. slovensko-poľské hospodárske fórum.
V stredu 04.11.2015 sa v Koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi konalo XIV. slovensko-poľské hospodárske fórum. Združenie Euroregión Tatry Kežmarok toto fórum organizuje každoročne a prispieva tak už viac ako jedno desaťročie k rozvoju hospodárskych vzťahov medzi Slovenskom a Poľskom.
Každý rok je Slovensko–poľské hospodárske fórum jedným z vrcholov slovensko-poľských hospodárskych vzťahov. Obsahom programu fóra, okrem aktuálnych hospodárskych vzťahov, bývajú cestovný ruch, doprava, regionálny rozvoj, rozvoj spolupráce slovenských a poľských firiem, rozvoj cezhraničnej spolupráce v našom regióne, ako aj výmena skúseností, podpora rozvojových aktivít špecifických pre náš región, upevnenie spolupráce miest a obcí v pôsobnosti Euroregiónu „Tatry“ a nadväzovanie spoločenských a pracovných kontaktov.
Hlavnou témou tohtoročného fóra, ktorého sa ako člen združenia zúčastnilo aj mesto Svit v zastúpení primátorom M. Škvarekom, bol Program INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 a Vývoj slovensko-poľských obchodných vzťahov v kontexte nového programovacieho obdobia - impulz pre rozvoj vzájomných investícií.
Ďalšími témami tohtoročného hospodárskeho fóra bolo tiež vyhodnotenie Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013 – fond mikroprojektov, skúsenosti s prípravou, realizáciou a dostavbou Boutique hotela Hviezdoslav v Kežmarku, prezentácia úspešného projektu z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007–2013 pod názvom Centrá tradícií a turizmu, Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier, cezhraničná doprava v novom období, aktívne využitie voľného času v meste Spišská Nová Ves a okolí a pod.
Fórum bolo venované podnikateľským subjektom, odborníkom pôsobiacim v štátnej správe, samospráve a odbornej verejnosti. Zúčastneným subjektom z oboch strán hranice sa prihovorili J. E. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Poľsku Dušan Krištofík a titulárny veľvyslanec Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave Stanisław Borek a účastníci fóra sa počas celého dňa mohli stretnúť so zástupcami obchodných a priemyselných komôr.
Záštitu nad XIV. Slovensko-poľským hospodárskym fórom prevzalo Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave.
- -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk