Česko-Slovenská Baťova spoločnosť - vznik.
Na základe aktivity primátora Mesta Partizánske, bol dňa 23. októbra 2015 podpísaný dokument - ideová platforma pod názvom Česko-Slovenská Baťova spoločnosť.
Mesto Partizánske má záujem na báze upevňovania odkazu životnej a podnikateľskej filozofie firmy Baťa, ako i na báze historickej, jazykovej a kultúrnej blízkosti, rozvíjať vzájomnú spoluprácu miest, záujmových združení i občanov Slovenskej a Českej republiky. Túto iniciatívu deklaruje ideová platforma pod názvom Česko-Slovenská Baťova spoločnosť, ktorej vznik spečatili signatári podpisom memoranda v piatok 23. októbra 2015 na oslavách 97. výročia vzniku Československa v Panoramatickom 3D kine v Partizánskom.
Česko-Slovenská Baťova spoločnosť má za cieľ organizovaním a podporou podujatí, konferencií, seminárov a publikačnej činnosti napomáhať uchovávaniu a šíreniu odkazu a dobrého mena Tomáša Baťu a Jana Antonína Baťu, ako aj rozvoju spolupráce občanov dvoch historicky blízkych republík Česka a Slovenska. „Ambíciou spoločnosti je spájať nielen tie mestá a osoby, do života ktorých sa Tomáš Baťa a Jan Antonín Baťa zapísali a zanechali v nich svoju pečať originality, ale všetkých ľudí a všetky územné samosprávy či združenia, ktoré si ctia tradície a hodnoty solidarity, spolupatričnosti, ľudskosti i morálneho podnikania,“ uviedol primátor Partizánskeho Jozef Božik, ktorý je iniciátorom zrodu Česko-Slovenskej Baťovej spoločnosti. K napĺňaniu jej ideového zámeru sa slávnostným podpisom memoranda zaviazali zástupcovia miest Partizánske, Svit, Otrokovice, Zlín, Valašské Meziříčí, Benešov, obce Bošany, Nadácie Tomáša Baťu v Zlíne, Klubu absolventov Baťovej školy práce v Zlíne aj v Partizánskom. Stalo sa tak symbolicky na oslavách 97. výročia vzniku prvej Československej republiky v Partizánskom. „Verejná spomienka na pamätný deň, 28. október 1918, má svoje pevné miesto v kalendári mestských podujatí už tri roky a v tejto tradícii chceme pokračovať. Česko-Slovenská Baťova spoločnosť je otvorená pre ďalších signatárov ukotvených v hodnotovom prostredí otvorenej, demokratickej spoločnosti, obohacujúcej princípy pravdy, slobody, spravodlivosti, solidarity, spolupatričnosti, ľudskosti a vlastenectva. Verím, že keď budeme o rok oslavovať výročie vzniku Československej republiky, naša spoločnosť sa opäť rozrastie,“ dodal primátor.
- zdroj: www.partizanske.sk -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk