Svitský deň zdravia
Mesto Svit sa rozhodlo v októbri - mesiaci venovanom úcte k starším, pripraviť v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Poprade (RÚVZ) a Slovenským Červeným krížom Poprad a Svit (SČK) podujatie s názvom DEŇ ZDRAVIA.
Podujatie prebehlo v utorok 20. októbra 2015 v Kultúrnom dome vo Svite a jeho hlavným cieľom bolo prezentovanými aktivitami podporiť záujem o tematiku kvality zdravia a zároveň zvýšiť povedomie v oblasti prevencie a zdravého životného štýlu svitských seniorov a obyvateľov mesta. Návštevníci si pod odborným dohľadom MUDr. Margity Imriškovej a odborníkov z RÚVZ mohli nechať zmerať krvný tlak, hladinu cholesterolu, index BMI, WHR ataktiež zhodnotiť svoj celkový zdravotný stav a spôsob životného štýlu. Okrem vyšetrení boli v poobednom čase predvádzané aj ukážky prvej pomoci dobrovoľníkom z SČK Poprad.
Odborné vyšetrenia a poradenstvo využilo takmer 100 občanov mesta a najvyššiu účasť zaznamenali najmä starší obyvatelia. Pre seniorov bol navyše vo večerných hodinách pripravený kultúrny program pod taktovkou folklórneho súboru Vargovčan a nechýbal ani ľudový rozprávač Jožko Jožka.
Záujem občanov podnietil mesto pre vytvorenie tradície pravidelného organizovania Dňa zdravia vo Svite.
- Mgr. Mária Rušinová -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk