Mladí nádejní architekti na návšteve Svitu.
Vo štvrtok 15. októbra 2015 zavítali do nášho mesta študenti 1. ročníka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pod vedením Doc. Ing. Evy Kráľovej, PhD. Dôvodom ich návštevy vo Svite bola možnosť ukážky medzivojnovej architektúry v teréne, ale aj prostredníctvom filmového materiálu, ktorý mali študenti možnosť zhliadnuť v zasadačke Mestského úradu. Vo filme z histórie mesta z rokov 1934 až 1945 sa stretli s ukážkou vtedajších stavebných technológií, organizovanosti „baťovských“ procesov a taktiež sociálnou rovinou architektúry. Pani docentka Kráľová svojich študentov do Svitu sprevádza už pravidelne niekoľko rokov aj za asistencie Ing. arch. Martina Balogu, ktorý sa podieľa na tvorbe územného plánu mesta Svit. Výjazd študentov v teréne ďalej pokračoval návštevou Štátneho archívu v Poprade - Spišskej Sobote.
- Bc. Darina Štefaňáková -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk