DEŇ ZDRAVIA AJ VO SVITE !
Aj keď Svetový deň zdravia pripadá na 7.4., Mesto Svit sa ho rozhodlo zorganizovať v utorok dňa 20.10.2015 v čase od 10:00 - 15:00 hod v Dome kultúry vo Svite v rámci mesiaca úcty k starším pre všetkých svojich občanov. Toto podujatie je spojené s kultúrnym programom, ktorý sa uskutoční v ten istý deň o 17:00 hod a je venované tým najstarším.
Gestorom podujatia je Mesto Svit v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) a Slovenským Červeným krížom (SČK) Poprad a Svit.
Svitský deň zdravia je zameraný na rozvoj, ochranu a podporu zdravia a šírenie zdravotnej výchovy medzi širokou verejnosťou, čiže cieľom je podnietiť záujem obyvateľov o svoje vlastné zdravie. Zdravie človeka je dar a je našou prvoradou úlohou chrániť si ho. Za úroveň svojho zdravia si v rozhodujúcej miere zodpovedá každý sám. A preto sa aj mesto rozhodlo podporiť svojich obyvateľov v zdravom životnom štýle.
Občania sa môžu tešiť na vyšetrenie cholesterolu z kvapky krvi, zmeranie tlaku, percenta telesného tuku, BMI - výpočet telesnej hmotnosti, WHR - pomer obvodu pásu a bokov, ktoré určuje zdravotné riziko spojené s uložením tuku centrálne a okrem iného skonzultovanie celkového zdravotného stavu s poradenstvom. Edukácia, osveta a prevencia zdravia sú lepšie ako samotná liečba a patria k dôležitým aspektom ako predísť zdravotným ťažkostiam skôr ako nastanú. Dobrovoľníci z SČK Poprad i Svit zabezpečia okrem zdravotnej služby aj ukážky prvej pomoci a rôzne informácie na ochranu a podporu zdravia.
V rámci Dňa zdravia budete môcť vypĺňať aj dotazníky pre Komunitný plán sociálnych služieb, ktorý má za cieľ zmapovať miestne potreby sociálnych služieb a porovnať ich s miestnymi zdrojmi.
- Mgr. Mária Rušinová -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk