22. celoslovenská konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska.
Občianske združenie eSlovensko v spolupráci s Úniou miest Slovenska a mestom Svit zorganizovali v dňoch 01. a 02. októbra 2015 vo Svite 22. celoslovenskú konferenciu Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS). V rámci programu boli účastníkom konferencie prezentované najnovšie trendy v informatizácií samospráv.
Počas 1. dňa konferencie si prítomní informatici navzájom odovzdali svoje doterajšie skúsenosti a dohodli sa na ďalšej činnosti a pôsobení združenia. Hlavnú časť konferencie, ktorá sa konala 2.októbra v zasadačke MsÚ vo Svite otvoril svojím príhovorom viceprimátor mesta Svit Ing. Ivan Zima. Nosnú časť konferencie tvorili témy: Elektronizácia služieb a inovácie informačných systémov v samospráve (Ján Vaculčiak, Datalan), Efektívna spolupráca v modernej samospráve (Daniel Werner, Microsoft), Konkrétny príklad implementácie elektronizácie služieb mesta (Martin Valluš, Cora Geo), Elektronizácia služieb IS VS v rezorte MPRV SR (Marek Orlický, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), Kyberšikanovanie (Miro Drobný) a Informačný systém mesta Svit (Stanislav Pjaták, informatik MsÚ Svit). Na záver konferencie si informatici samospráv Slovenska prezreli IKT priestory v MsÚ Svit.
- SP -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk