Preventívne protipožiarne kontroly v roku 2015
V mesiacoch október a november budú v meste Svit prebiehať preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorých účelom je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených v tomto zákone.
Kontrolné skupiny plánujú v tomto období vykonať kontroly v prímestskej časti Podskalka - v uliciach Skalná, Horská, Lesná, Železničná, Rybničná, Priečna, Tatranská, Mlynská, Okružná a Terasová.. Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestností. Pri prehliadkach sa kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly, garáže a ďalšie priestory s rizikom vzniku požiaru. Prehliadky slúžia predovšetkým prevencii proti vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiarov.
Žiadame všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolnej skupine prehliadku vlastnej nehnuteľnosti, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolnej skupiny. Členovia kontrolnej skupiny sa preukazujú platným poverením primátora mesta Svit, resp. preukazom kontrolnej skupiny platného spolu s občianskym preukazom.
foto: internet
- -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk