MESTSKÁ VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINYVO SVITE
Z roka sú ukrojené tri štvrtiny a nastal čas, keď záhradkári zhodnocujú predošlú prácu. Nepísaným pravidlom - dohodou medzi štyrmi mestskými Základnými organizáciami Slovenského zväzu záhradkárov vo Svite (Štokava 1, Máj, Breziny, Štokava 2), ktorá siaha až do osemdesiatych rokov, je vystavovať výpestky pre širokú verejnosť, ale aj pre predškolskú a školskú mládež. Po nepriaznivom minulom roku, keď nám príroda nedopriala dopestovať úrodu, pre zlé poveternostné obdobia (z jari boli dlho mrazy, nelietali včielky, boli dlho dažde, a nakoniec dokonali skazu krupobitia) sme tohtoročnú úrodu predstavili v novovybudovaných priestoroch Domu kultúry, ktoré nám zapožičalo mesto.
Výstava (28. - 30.09.2015) bola pod záštitou primátora mesta Ing. Miroslava Škvareka , nápomocní nám boli aj sponzori - Chemosvit a.s., predajňa záhradkárskych potrieb Havaš, Kvety Tatry Slovensko, kvetinárstvo Fantázia, kvetinárstvo Gabika, BaB minipivovar Buntavar. Záštitu nad výstavou prevzala ZO Štokava 1. pod vedením Jozefa Jopeka , člena OV SZZ Poprad a pomológov J. Eštvánika, C.Havlíka, J.Zelku, J.Podolca a M. Trhaja.
Súčasťou výstavy bol kútik liečivých bylín Jána Jankala a Mgr. Alenky Balažikovej a predstavili sme aj krásny herbár troch žiačok z Litovskej Tepličky, ktorý zvíťazil v súťaži O pohár predsedu OV SZZ PP.
Výstavu po úvodných slovách Jozefa Kalakaja otvoril viceprimátor Ing. Ivan Zima. Na príprave a počas výstavy nám pomáhali členky Klubu dôchodcov vo Svite, ktoré mali služby s pomológmi počas trojdňovej výstavy. Nielen vítali hostí a širokú verejnosť, ale aj rozdávali škôlkarikom sladkosť.
Na výstave prezentovali exponáty štyri organizácie a jeden prídomový nasledovne: ZO Štokava 1. 10 členov - 47 exponátov, ZO Breziny 22 členov- 73 exponátov, ZO Máj 10 členov - 19 exponátov, ZO Štokava 2. 3 členovia - 12 exponátov.
V kronike klubu pribudli podpisy od 207 dospelých hostí a 700 školákov. Samotná výstava splnila poslanie, hostia sa dozvedeli čo vo Svite v dnešnej dobe už vieme dopestovať, vymenili sme si skúsenosti, odporučili sme, aké stromky si majú kúpiť teraz, v čase výsadby, poučili sme školákov, rozradostnili sme malých účastníkov, ktorí sa s exponátmi aj fotili. Všetkým, ktorí akoukoľvek pomocou prispeli k výstave, touto cestou ďakujem.
Našim plánom je do budúcna zapojiť viacerých členov, ako aj prídomových záhradkárov do tejto výstavy, možno aj počas takých akcií, ako je Komunitný festival, ktorý sa po prvý krát konal v máji tohto roku.
Celá svitská výstava poputovala na Podtatranskú výstavu v Poprade, ktorá bola pod záštitou primátora mesta Ing. Jozefa Švagerka vo vstupných priestoroch MsÚ v Poprade. Z nej bolo vybraných 20 druhov jabĺk na výstavu ZÁHRADA 2015 v Trenčíne o najkrajšie jablko roka, kde by sme mali mať zaradenie do pestovania nad 500 m nadmorskej výšky. Dúfame, že budeme dôstojne prezentovať naše výpestky a tým vás aj do Trenčína pozývam.
- Jozef Kalakaj predseda OV SZZ Poprad -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk