Stretnutie s Petrom Chudíkom - predsedom Prešovského samosprávneho kraja.
V stredu 30.09.2015 sa primátor Miroslav Škvarek a hlavný kontrolór mesta Svit - Jozef Mezovský stretli v Prešove s predsedom Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len PSK) - Petrom Chudíkom. Predmetom ich stretnutia bola otázka budúceho smerovania aktivít mesta Svit v spolupráci s PSK.
J. Mezovský, ktorý je zároveň dlhoročným poslancom Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja účastníkov stretnutia predstavil a uviedol. Primátor M. Škvarek predniesol na pôde vyššieho územného celku predstavy vedenia mesta Svit o riešení otázok, ktoré sa priamo týkajú života občanov v meste. Medzi inými otvoril aj otázku možného spoločného projektu Strednej odbornej školy a spoločnosti Svittex, na zriadenie odboru vzdelávania so zameraním na výrobu v tejto spoločnosti, keďže zriaďovateľom stredných škôl v kraji je samosprávny kraj. Predniesol tiež alternatívy budúcnosti majetku PSK nachádzajúceho sa v katastri mesta s eventuálnou prípravou projektu Integrovaného zdravotného centra - polikliniky a tiež víziu dobudovania futbalového štadióna s kvalitným zázemím za možnej účasti PSK.
P. Chudík prednesené návrhy uvítal a prejavil záujem na ďalších rokovaniach o spolupráci. Svit a jeho okolie dobre pozná nie len z pracovného života a má prehľad aj o športových aktivitách v meste, najmä basketbale.
Na záver stretnutia predseda Prešovského samosprávneho kraja vyslovil nádej, že spolupráca kraja a Mesta Svit bude úspešná a na prospech občanov celého kraja.
- -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk