Septembrové stretnutie primátora Svitu s občanmi.
Septembrové stretnutie primátora Svitu s občanmi – jubilantmi sa konalo v obradnej sieni 23. septembra 2015. Pozvanie prijalo 22 hostí, ktorí si v uplynulom štvrťroku pripomenuli 70, 75, 80, 85 a 92 rokov. Najstaršou jubilantkou bola pani Terézia Slobodová (92 rokov), ktorá s úžasnou fyzickou i mentálnou sviežosťou rozdávala úsmev. Príjemnú atmosféru doplnilo vystúpenie Moniky Piekielnickej, ktorá zanôtila pekné melódie, prítomným sa prihovoril primátor mesta M. Škvarek a všetci prijali jeho osobnú gratuláciu s kvietkom. Pri malom občerstvení sa spoločne pozhovárali a spomínali na časy minulé....
- Veronika Žoldáková -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk