Európsky týždeň mobility 2015 - Deň bez áut
Mesto Svit sa prvýkrát vo svojej histórii zapojilo do Európskeho týždňa mobility (16. - 22.9. 2015) a tým sa pridružilo k 29-tim zapojeným mestám v rámci Slovenska a k 42-om krajinám sveta, ktoré sa podieľali na najrozšírenejšej svetovej kampani na podporu trvalo udržateľnej mobility, multimodality v mestách ovplyvňujúcej kvalitu života, klimatické zmeny, ľudské zdravie a komplexne životné prostredie.
Bodkou za Európskym týždňom mobility, bol Deň bez áut, ktorému patril utorok dňa 22.9.2015 a jeho cieľom bolo aby občania nechali auto doma a využili alternatívne spôsoby dopravy, ako je pešia, cyklistická a verejná doprava a ich vzájomnú kombináciu. Z tohto titulu mesto sprístupnilo pre svojich občanov bezplatnú MHD, ktorú využilo presne 319 občanov.
V rámci Dňa bez áut bolo uzatvorené parkovisko pred Mestským úradom, ktorý sa ako vedúca inštitúcia rozhodla ísť príkladom. V snahe o zvýšenie environmentálneho povedomia, zníženie produkcie CO2 a motivácii k ekologickým spôsobom dopravy nás významne podporili ZŠ Komenského, ZŠ Mierová a MŠ Mierová, MŠ Školská. Tieto školské inštitúcie obdobne uzatvorili svoje parkoviská a ukázali, že parkovisko má patriť deťom a nie autám. Počas celého vyučovania na ich parkoviskách prebiehali alternatívne aktivity ako športové zápasy, pohybové hry a hlavne deti prišli do škôl na kolobežkách, bicykloch, korčuliach a aktívne ich na parkoviskách využívali, čím nám všetkým šli príkladom.
- Mgr. Mária Rušinová -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk