Oficiálne stretnutie vedení miest Svit a Poprad.
V pondelok 21. septembra 2015 prijalo vedenie mesta Svit pozvanie na oficiálnu návštevu MsÚ v Poprade. Stretnutia sa zúčastnili obaja primátori: Miroslav Škvarek a Jozef Švagerko, viceprimátori oboch miest: Ivan Zima, Igor Wzoš a Pavol Gašper a zároveň prednostovia oboch mestských úradov Stanislav Kopčák a Róbert Bujalka.
Hlavným cieľom spoločného stretnutia bolo nadviazať na návštevu predstaviteľov mesta Poprad vo Svite z februára tohto roku, kedy sa posolstvo aktívnej vzájomnej spolupráce oboch miest skloňovalo prvýkrát. Počas stretnutia v Poprade mali obe strany možnosť bilancovať samostatné i spoločné projekty. Jedným z úspešných spoločensko-športových projektov bol Podtatranský polmaratón, ktorého druhý ročník je plánovaný na budúci rok v rovnakom termíne v septembri. Do úvahy tiež prichádzajú spoločné aktivity v rámci organizácie obľúbeného cyklistického podujatia HORAL TOUR v roku 2016. Dôležitou témou bola tiež spolupráca v sociálno-ekonomickej sfére, kde za kľúčovú oblasť považujú obe strany zabezpečenie práce a bývania pre občanov a dosiahnutie pozitívnej demografickej bilancie. V tomto období je pre obe mestá aktuálna tvorba Programu rozvoja obce, budúca podoba územného plánu, pri tvorbe ktorej si susediace mestá prisľúbili úzku kooperáciu a intenzívnu komunikáciu vzhľadom na vzájomnú nadväznosť katastrov. Jednou z tém boli aj investičné zámery v infraštruktúre a turistickom ruchu, otázka rozšírenia cyklistických trás v severnej časti regiónu, zaujímavé projekty ekologickej mobility, potreba zaistenia bezpečnosti na cyklistickom chodníku a iné.
Mesto Poprad si aktuálne pripomína 70. výročie vzniku tzv. „veľkého Popradu“, ktorý vznikol po 2. svetovej vojne spojením samostatných celkov Popradu, Veľkej a Spišskej Soboty. „Toto spojenie po rokoch prinieslo mestu a jeho obyvateľom viaceré výhody a je potrebné si tieto dôležité momenty v našej histórii pripomínať.“ spomenul na stretnutí primátor mesta Poprad, ktoré si toto výročie plánuje slávnostne pripomenúť v októbri.
- -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk