Baťovci opäť vo Svite
Už po 22-krát sa vo štvrtok 10. septembra 2015 zišli členovia Klubu ABŠ na svojej výročnej schôdzi. Do hotela Spolcentrum vo Svite zavítali zo všetkých kútov Slovenska i zo zahraničia a veľa z nich sú aj tí, ktorí celý svoj život prežili v našom meste.
Klub v súčasnosti registruje 204 členov a 6 čestných členov - z nich prišla asi polovica - väčšina členov je už totiž vo vyššom veku. O tom, že sa baťovci vo Svite tešia úcte svedčí skutočnosť, že medzi nich aj tohto roku zavítal primátor mesta, zástupcovia firiem, ktoré vznikli z Baťovho závodu ako aj svitských škôl a družobných klubov ABŠ.
Aj tento rok patril začiatok programu položeniu kytíc k pamätníku padlých, k soche Tomáša Baťu (na obr.) a k buste zakladateľa Svitu Jána Antonína Baťu. Baťovci zhodnotili svoju činnosť, spoločne poobedovali a dlho do poobedňajších hodín debatovali a spomínali.
- epo -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk