Prezentácia Svitu v poľskom Zakopanom
V stredu 09. septembra 2015 sa v poľskom Zakopanom uskutočnila prezentácia mesta Svit prostredníctvom výstavy fotografií zo súčasného života mesta. Výstava diel našich autorov prebehla v historickej budove Jasny Palac, v ktorej sídli Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury za prítomnosti zástupcov mesta Svit a okolitých obcí a zároveň predstaviteľov samosprávy v meste Zakopane, príbuzných poľských obcí a okresov.
Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury v Zakopanom sa od svojho vzniku zameriava na rozvoj aktivít v oblasti kultúry, propagácie turizmu a tatranského regiónu s prihliadnutím na individuálne i kolektívne formy, v úzkej spolupráci s vedením mesta, okolitými okresmi a ich združeniami.
Primátor Miroslav Škvarek prítomným predstavil históriu i súčasnosť mesta, najdôležitejšie aspekty hospodárskeho a spoločenského života jeho obyvateľov a vyjadril záujem o prehĺbenie vzájomných vzťahov a cezhraničnej spolupráce na základe regionálnej a historickej príbuznosti. K dôstojnej reprezentácii mesta prispelo aj hudobné vystúpenie Moniky Piekielnickej zo ZUŠ Fantázia, ktorú na klavíri sprevádzal Pavol Šivec.
- Darina Štefaňáková -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk