Investičná akcia na štrkoviskách
Investičná akcia na štrkoviskách medzi Svitom a Batizovcami „Odtok vody z jazera do recipientu“ je vo svojej finálnej fáze. Projekt rieši nepriaznivú situáciu vysokého stavu spodnej vody v tejto lokalite tak, aby voda z jazera pri zvýšení hladiny samovoľne odtekala do rieky Poprad. Vysoká hladina spodnej vody tu už v minulosti skomplikovala dopravu.
- Darina Štefaňáková -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk