Kladenie vencov k 71.výročiu SNP
„Nech letia z oblakov už len padáčiky snežné. Nie bomby. Tie už nikdy viac. Len lístie.Holubice. A piesne.“
Aj takáto myšlienka básnika zaznela na pietnom akte kladenia vencov k 71.výročiu SNP, ktorej sa zúčastnilo niekoľko desiatok občanov Svitu. Vence k Pamätníku padlým položili primátor mesta M.Škvarek s prednostom MsÚ S.Kopčákom, zástupcovia Chemosvitu,a.s.,Tatrasvitu Svit-Socks,a.s., ZO SZPB a VÚCHV,a.s.Po príhovore zástupcu ZO SZPB vo Svite J.Žiaka zaspievali partizánsku pieseň Alexandrovci a dôstojnú atmosféru dopĺňala dychová hudba Sviťanka a členovia Vojenského historického klubu Tiger.
- Veronika Žoldáková -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk