Prebiehajúca kontrola vodárenskej spoločnosti
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. (PVPS) informovala o prebiehajúcej kontrole skutkového stavu v meste Svit, za účelom zistenia neoprávnených odberov a spresnenia fakturačných údajov.
Predmetom kontroly je spresnenie evidencie obyvateľov a nehnuteľností a následné preverenie napojenia sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, ako aj preverenie plôch, z ktorých sú zrážkové vody odkanalizované do verejnej kanalizácie a zvádzanie vody zo studne do verejnej kanalizácie.
Tieto kontroly budú vykonávať osoby poverené PVPS, ktoré sú podľa zákona č. 442/2002 Z. z. oprávnené v nevyhnutnom rozsahu vstupovať na cudzie pozemky. Preukážu sa platným preukazom PVPS a občianskym preukazom, nesmú prijímať hotovosť, nebudú vstupovať do domácností a v prípade potreby môžu len zdokumentovať (odfotiť) a zaevidovať zistený stav.
V prípade pochybností o poverenej osobe vykonávajúcej kontrolu si obyvatelia mesta môžu overiť jej splnomocnenie na call centre PVPS na tel. čísle: 0850 111 800 v čase: 07:00 - 17:00.
- Darina Štefaňáková -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk