Zákaz kúpania na štrkoviskách medzi Svitom a Batizovcami
Po ťažbe kameňa, štrku a pieskov na území za železničnou traťou medzi Svitom a Batizovcami vznikla na rozľahlom území séria ťažobných jám, ktoré sa vplyvom spodnej vody a priesakov rieky Poprad postupne naplnili vodou. V horúcich letných dňoch lákajú vody štrkovísk na relax a rekreáciu, no na tento účel nie sú vhodné a vstup na toto územie je zakázaný!
Oblasť ťažobného priestoru má až do odovzdania stavby po splnení zmluvných podmienok, medzi ktoré patrí aj rekultivácia brehov, charakter staveniska. Na zákaz vstupu upozorňujú výstražné tabule. Mesto Svit preto vyzýva občanov v záujme ochrany svojho zdravia o rešpektovanie zákazu vstupu na územie staveniska vrátane vodných plôch, ktoré nie sú určené a vhodné na kúpanie a rekreáciu, aby tak zabránili možnému riziku ohrozenia zdravia a života.
V súčasnej dobe prebieha v oblasti investičná akcia „Odtok vody z jazera do recipientu“. Projekt rieši nepriaznivú situáciu vysokého stavu spodnej vody v tejto lokalite tak, aby voda z jazera pri zvýšení hladiny samovoľne odtekala do rieky Poprad. Vysoká hladina spodnej vody už v minulosti skomplikovala dopravu v úseku medzi Svitom a Batizovcami.
- Darina Štefaňáková -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk