Návšteva zariadenia sociálnych služieb Slnečný dom v Humennom
V stredu 07. júla 2015 navštívila skupina zástupcov mesta Svit špičkové zariadenie sociálnych služieb v Humennom s názvom „Slnečný dom“. Primátor M. Škvarek už pred časom inicioval stretnutie s jednou z riaditeliek zariadenia PhDr. Zuzanou Fabianovou, s cieľom inšpirovať myšlienkou vybudovania podobného centra sociálnych služieb i kolegov zo Svitu. Pozvanie navštíviť zariadenie spolu s ním prijali vedúca odd. sociálnych činností na MsÚ Svit PhDr. Petronela Bocková, vedúca Zariadenia opatrovateľskej služby vo Svite Mgr. Erika Lešundáková, poslanec MsZ PhDr. František Drozd a hlavný kontrolór mesta Jozef Mezovský.
Slnečný dom bol po veľkom úspechu Ošetrovateľského centra Lipová v Humennom vybudovaný v roku 2011 s podporou Európskych fondov na základe inšpirácie Viedenským geriatrickým centrom. Za pretavením výnimočnej myšlienky jeho vzniku do reality stojí dvojica bývalých zdravotných sestier, v súčasnej dobe riaditeliek tohto zariadenia, PhDr. Zuzana Fabianová a PhDr. Gabriela Hrisenková v spolupráci s manažérkou technicko-ekonomického úseku Alenou Mochnáčovou.
„V roku 2005 sme otvorili prvý dom ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Bolo to prvýkrát, čo sestry viedli zdravotnícke zariadenie. Zdravotná poisťovňa s nami podpísala zmluvu len podmienečne, boli sme pod drobnohľadom, ale to bolo pre nás výzvou. Už na začiatku sme sa veľmi snažili, chceli sme byť o niekoľko krokov vpredu. Robili sme všetko preto, aby nám nikto nemohol povedať, že na to nemáme“, spomína na náročné začiatky Z. Fabianová. „Preto sme do projektu vnášali mnohé prvky výnimočnosti, normy ISO, hľadali sme spôsoby, ako sa od ostatných odlíšiť. Táto práca začala následne prinášať výsledky v podobe veľkej spokojnosti pacientov.“
V roku 2014 si spomínaná trojica riaditeliek prevzala z rúk prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku ocenenie Národná cena SR za kvalitu.
Ošetrovateľské centrum spája viacero foriem starostlivosti - pohybové a ambulantné formy, funguje ako malá, dynamická nemocnica s rodinnou atmosférou. Nemalý priestor tu venujú duchovnému a sociálnemu rozmeru starostlivosti prostredníctvom animačných programov, zároveň systémom opatrení komplexne predchádzajú vážnym zdravotným komplikáciám.
Pani riaditeľka previedla návštevníkov priestormi zariadenia vrátane izieb klientov, kancelárií, spoločných priestorov a priestorov personálu. Celý interiér a exteriér je bezbariérový. Srdcom domu je spoločenská miestnosť s krbom prepojená so zimnou záhradou. Izby sú priestorné, s výhľadom do prírody, väčšina má komfortné toalety. Pracovisko sestier - recepcia, je umiestnené tak, aby mal personál celé oddelenie „na očiach“. Samozrejmosťou je kamerový systém v priestoroch a izbách celého zariadenia pre zvýšenú bezpečnosť klientov.
Dôležitý je i proces tvorby a inovovania prepracovanej dokumentácie. Zo skúseností vyplýva potreba neustáleho napredovania napr. aj prostredníctvom pravidelného vyhodnocovania individuálnych potrieb klientov no i zamestnancov. V Slnečnom dome sa uplatňuje drvivá väčšina predpisov a štandardov, ktoré roky budoval tvorivý tím OC na základe skúseností, podnetov klientov i audítorov, prostredníctvom cieľavedomého budovania systému manažérstva kvality a modelu výnimočnosti EFQM.
- Darina Štefaňáková -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk