Dni mesta Svit 2015
Posledný júnový víkend sa niesol v duchu osláv Dní mesta Svit. Tie už tradične sprevádzajú sprievodné akcie počas týždňa a dôležitým bodom programu je piatkové slávnostné odovzdávanie Cien mesta a Cien primátora mesta. Táto slávnosť sa i tento krát odohrávala v Dome kultúry. Za účasti hostí, predstaviteľov a obyvateľov mesta si tento rok prevzal Cenu mesta Ján Hubaček za dlhoročnú aktívnu spoločenskú činnosť a prácu vo Zväze protifašistických bojovníkov.
Cien primátora bolo odovzdaných 5 a obdržali ich Mgr. Ján Zbel za obetavú a záslužnú prácu v školstve a podiel na jeho rozvoji v meste, Ing. Ladislav Németh za významný podiel pri rozvoji firmy Chemosvit a mesta Svit, Mgr. Rudolf Kolárik za vynikajúce výsledky v oblasti športu, reprezentáciu mesta a dlhoročnú záslužnú pedagogickú činnosť. Primátor M. Škvarek sa rozhodol oceniť i mladé talenty - Nelu Glorikovú za mimoriadne úspechy v oblasti prírodovedných súťaží a úspešnú reprezentáciu mesta a Tomáša Štinčíka za vynikajúce výsledky v hasičskom športe a vzornú reprezentáciu mesta.
Na návrh primátora poslanci udelili Čestné občianstvo starostovi nášho partnerského mesta Česká Třebová Jaroslavovi Zedníkovi za významný prínos pri šírení dobrého mena mesta Svit vo svete prostredníctvom spolupráce našich partnerských miest. Slávnosť bola umocnená vystúpením hostí – sláčikového kvarteta Musica Iuvenalis z Košíc so sólistami Luciou Knotekovou a Jaroslavom Dvorským a klaviristkou Júliou Grejtákovou.
Sobota, tak ako minulý rok, bola pestrou ponukou pre všetky vekové kategórie. Dejiskom programu bol areál pri Chemosvite, a.s.. Slniečko sa síce celý deň neukázalo, ale nepršalo. Na svoje si prišli deti, ktoré bavil Ujo Ľubo junior a následne sa predstavili všetky domáce školy a kolektívy záujmovo-umeleckej činnosti – FS Jánošík, Spevokol Senior a Alexandrovci, FS Bystrianka, Dychová hudba Sviťanka. Najmä strednú a staršiu generáciu potešila sympatická Božanka, ktorá je známa melódiami Jadranu. Po nej milo prekvapila skupina Ružový panter z Lipian s vynikajúcim husľovým virtuózom Stanislavom Salancim. Za účasti národného koordinátora Ing. Petra Kľučku boli ocenení víťazi celonárodnej súťaže Do práce na bicykli. Nálada gradovala, zahrala rožňavská kapela SEXIT a divákov pribúdalo. Na javisko vyšla nestarnúca Beáta Dubasová, jej hity ako Účesy, Vráť mi tie hviezdy, Dievča z reklamy a iné dostali divákov do varu. Po nich si prišli na svoje mladí vyznávači rapu pri vystúpení Rakbyho. Záver celodenného maratónu patril domácim – skupine Paralen a česko-slovenským hitom. Deti mali k dispozícii súťaže, hry a tvorivú dielňu v réžii Centra voľného času, nechýbali stánky s občerstvením a iným sortimentom.
Všetkým, ktorí prispeli k bezproblémovému priebehu osláv Dní nášho mesta patrí úprimné a veľké „ďakujeme“.
- Veronika Žoldáková -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk