Vŕštek z Bystrice vyhrával mamám i Žene roka Marte Kozubíkovej
K podujatiam, ktoré každoročne organizuje oddelenie kultúry MsÚ pre verejnosť a dáva občanom ako darček mesta patrí i to, ktoré má tradičný názov „Vám, všetkým mamám“. Je motivované sviatkom matiek a i tentokrát sa 12. mája sála Domu kultúry takmer naplnila pozvanými hosťami. Nielen matkami.
V úvode zazneli milé veršíky a pesnička v podaní škôlkarov Nelky Neuwirthovej, Stelky Zacharovej, Lujzičky Levarskej a Adamka Pjatáka. Potom sa slova ujal primátor M.Škvarek, všetkým mamkám zablahoželal, poďakoval za ich nenahraditeľnosť a poeticky sa vyznal zo svojimi pocitmi, ktoré sa mu vynárajú pri slove „mama“. Odovzdal kytice kvetov predsedníčkam mestských organizácií Únie žien Ľ.Kederovej a J.Bobulovej. Ľ.Kederová, ktorá je i predsedníčkou OO ÚŽ Slovenska v Poprade vyhlásila výsledky ankety o Ženu roka.Pre rok 2015 tento titul získala pani Marta Kozubíková z Pod Skalky – 80 ročná matka štyroch synov, dlhoročná členka Únie žien, ktorej energiu, odvahu a vitalitu možno závidieť. Za aktívnu prácu v ženskej organizácii prevzala ocenenie aj Viera Kadlotová, ktorá je i držiteľkou Zlatej Jánskeho plakety za darcovstvo krvi. Po tomto oceňovaní sa ku slovu dostali členovia Cimbalovej ľudovej hudby Vrštek z Banskej Bystrice so svojimi sólistami, zanôtili a zahrali menej známe piesne z klenotnice ľudovej hudby. Zaznela i fujara,ktorá tento rok slávi 10. výročie zapísania do svetového nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstvaUnesco, ale i gajdy.
Tento podvečerný program bol úprimným darom všetkým mamkám a prítomným v sále.
- VŽ -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk