Festival detského nefolklórneho tanca
Dňa 29. - 30. apríla sa konal v kultúrnom dome vo Svite Festival detského nefolklórneho tanca. Festival je vrcholnou súťažnou finálovou prehliadkou choreografickej tvorby kolektívov detského nefolklórneho tanca, realizovanou v divadelných podmienkach
POSLANIE FESTIVALU:
- dokumentovať a evidovať úroveň tohto žánru v regióne
- umožniť konfrontáciu tvorivých prístupov práce jednotlivých kolektívov a autorov,
- metodicky pomôcť autorom a kolektívom formou rozborov vystúpení lektorským zborom,
- prostredníctvom praktických seminárov priblížiť vedúcim rôzne formy a metódy výchovy detského interpreta,
- verejnou prezentáciou výsledkov práce najmä pre metodikov, ďalších vedúcich, pedagógov a choreografov, prispievať ku všeobecnému zvýšeniu úrovne tohto tanečného žánru.
- SP -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk