Kosenie trávnatých plôch a asfaltovanie v plnom prúde
V utorok 28. apríla 2015 sa v našom meste začalo pravidelné kosenie všetkých trávnatých plôch. Harmonogram prác bol Technickými službami mesta Svit navrhnutý tak, aby sa s kosením začalo v čase pred vrcholením peľovej sezóny tráv. Očakáva sa tak zvýšenie komfortu pre obyvateľov so zdravotnými ťažkosťami spojenými s kvitnutím zelene.
Technické služby tiež zahájili opravu mestských komunikácií a chodníkov, ktoré prešli počas zimnej sezóny vplyvom počasia zaťažkávacou skúškou. Aktuálne prebiehajúcemu asfaltovaniu predchádzali prvotné opravy havarijných stavov v podobe betónovania výtlkov, ktoré prebehli v marci a v apríli tohto roku. Opravou zároveň prešla aj šachta s kanalizačnou vpusťou na križovatke ulíc Štúrova a 9. mája, kde oprava už bola ukončená a úsek je už bezpečne priechodný.
Na ulici Kapitána Nálepku sa v krátkej dobe plánuje odstránenie nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberacom konaní stavby " Rekonštrukcia ul. kpt. Nálepku - cesta, chodník ", realizovanej stavebnou firmou, čo znamená dvíhanie poklopov dažďových vpustí, oprava chodníkov vedúcich k bytovým domom a dosádzanie trávneho semena.
- -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk