Delegácia zo Svitu v partnerskom meste Knurów
Po oficiálnej partnerskej návšteve Českej Třebovej smerovali kroky delegácie vedenia nášho mesta do poľského Knurówa. Jej rady počas cesty v dňoch 22. - 24. apríla 2015 navyše rozšírili poverený riaditeľ Technických služieb – Miroslav Vojsovič a náčelník Mestskej polície Ing. Jozef Dluhý – dlhoročný ambasádor spolupráce oboch miest.
Po prijatí delegácie prezidentom mesta Adamom Ramsom, jeho zástupcami (Barbara Zwierzyńska, Piotr Surówka), prednostom úradu (Piotr Dudło) a ekonómom (Krzysztof Grzelak) prijali zástupcovia Svitu pozvanie na obhliadku mesta vrátane realizovaných a rozbehnutých investičných projektov v oblasti bývania, športu, kultúry a sociálnej starostlivosti o občanov mesta. Program druhého dňa návštevy zahŕňal prehliadku strategických mestských firiem , vrátane spoločnosti zaoberajúcej sa spracovaním komunálneho odpadu a čističky odpadových vôd.
Témou spoločných rozhovorov, ktorých sa zúčastnili aj hlava miestnej rímskokatolíckej cirkvi, predseda Rady mesta Tomasz Rzepa a riaditelia mestských firiem, bolo zhodnotenie doterajšej spolupráce a vôľa pokračovať aj naďalej v nastavenej priateľskej atmosfére.
- DŠ -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk