Návšteva Českej Třebovej a Zlína
V dňoch 15. a 16. apríla 2015 absolvoval primátor Ing. Miroslav Škvarek svoju prvú oficiálnu návštevu partnerského mesta spoza rieky Morava. Pozvanie partnerov z pôvabného mesta Česká Třebová prijali spolu s ním aj jeho zástupca Ing. Ivan Zima, hovorkyňa mesta Svit Darina Štefaňáková a bývalý primátor PaedDr. Rudolf Abrahám, ktorý tak odovzdal pomyselnú štafetu v dlhoročnej a priateľskej spolupráci na úrovni oboch miest.
Na radnici prijalo delegáciu vedenie mesta, v zložení starosta Jaroslav Zedník, I. místostarostka Ing. Jaromíra Žáčková a II. místostarosta Dobromil Keprt. Počas príjemného stretnutia zhodnotili zástupcovia oboch miest doterajšiu partnerskú spoluprácu a prejavili vôľu v nej pokračovať. V tomto roku by mala prebehnúť výmena žiakov základných škôl, účasť členov Mestskej polície a mestských organizácií na májovom futbalovom turnaji v rámci dní mesta Č. Třebová, návšteva speváckeho zboru Laudamus, ktorý by mal vystúpiť v rámci októbrového festivalu Zdeňka Pololáníka a tradičná účasť študentov zo Svitu na projekte k ucteniu pamiatky vojnových veteránov. Pri príležitosti vzájomného stretnutia boli zástupcovia hostiteľa taktiež pozvaní na Dni mesta Svit.
Starosta p. Zedník po prijatí na radnici previedol členov delegácie po strategických bodoch v meste, zoznámil ich s mestom a s výsledkami svojej doterajšej práce, zároveň predstavil svoju víziu dlhodobej stratégie fungovania ekonomického a spoločenského života obyvateľov mesta.
Na spiatočnej ceste dňa 16.04.2015 navštívila delegácia mesto Zlín, kde sa v tento deň konala Výročná členská schôdza členov klubu Absolventov Baťovej školy práce, nesúca sa v duchu stanovenia úloh na nasledujúce obdobia. Po schôdzi nasledovalo prijatie na magistráte mesta Zlín u primátora MUDr. Miroslava Adámka. Témou neformálneho stretnutia bola vízia spolupráce miest, ktoré historicky významne spája osoba T. Baťu (Zlín, Svit, Partizánske, Otrokovice a pod.) Táto myšlienka bola pánom Adámkom prijatá veľmi kladne. Členovia delegácie zamierili z radnice do múzea – 14. budova Baťovského areálu – kde sa nachádza expozícia v s názvom Princíp Baťa. Tu sa pripojili k členom ABŠ zo Svitu.
- DŠ -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk