Tradičný folklórny festival „Z Tatranského prameňa 2015“
Tak ako po iné roky aj tento krát sa organizoval v DK Svit, dňa 12.4.2015 festival „Z Tatranského prameňa“, ktorého súčasťou boli okresné súťaže detských folklórnych súborov Deti deťom, sólistov tanečníkov Šaffova ostroha a folklórnych skupín Nositelia tradícií Veniec krásy vekmi uvitý v organizácii Podtatranského osvetového strediska Poprad a spolupráci Miest Kežmarok a Svit. Okres Kežmarok reprezentovali známe kežmarské kolektívy DFS Goralik a Maguráčik. Okres Levoča zastupoval DFS Venček zo ZŠ Francisciho v Levoči. Okres Poprad mal zastúpenie vo viacerých detských súboroch. Predstavili sa popradské kolektívy DFS Letnička, Popradčan a Venček, z Hranovnice prišiel nováčik medzi detskými súbormi Kochmaník a súťažiacim bol aj domáci Jánošíček. V súťaži sólistov tanečníkov Šaffova ostroha sa predstavil jeden pár zo súboru Magura Ján Mucha s Martinou Chorogwickou. Maratón hodnotných súťažných vystúpení hodnotila odborná porota v zložení: Ing. Ladislav Bačinsky, Emil Jacko z Košíc a Danka Rožárová POS Poprad, ktorá sa zhodla na týchto výsledkoch:
Okres Kežmarok:
DFS Maguráčik Kežmarok: Goralská jar - Zlaté pásmo s postupom
DFS Goralik Kežmarok: Sochy, sochy, premeňte sa! – Strieborné pásmo
Okres Levoča:
DFS Venček Levoča: Na žeľenej lúke – Strieborné pásmo
Okres Poprad:
DFS Letnička Poprad: Najkrajšie z Važca – Zlaté pásmo s postupom
DFS Letnička Poprad: Kedz ja bula mala – Zlaté pásmo
DFS Venček Poprad: ...špivajú dzivčatá maľované, tancujú čižmy sparované – Strieborné pásmo
DFS Jánošíček Svit: Čarovné husličky – Strieborné pásmo
DFS Venček Poprad: Ani, Ani, Anička – Strieborné pásmo
DFS Popradčan Poprad: Chustečkoví – Strieborné pásmo
DFS Kochmaník Hranovnica: Bronzové pásmo
FOTO:
Jana Čírska a Ing. Martin Valuš
- Bc. Vlasta Horňáková -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk