Mesto Svit sa stalo víťazom v celoslovenskej súťaži „Do práce na bicykli“
Mesto Svit prijalo výzvu zapojiť sa do celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“ v rámci projektu „Nechajme auto doma – národná kampaň pre podporu environmentálnych druhov dopravy v našich mestách“, ktorej cieľom je ochrana životného prostredia a zvyšovanie povedomia obyvateľov a účastníkov cestnej premávky o výhodách a prínosoch využívania bicykla v každodennom živote.
Súťaž bola určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktorí sa zaregistrovali a v období od 1. do 31. mája 2015 dochádzali do práce na bicykli a svoje najazdené kilometre zapisovali do registračného systému.
Tímy registrované v meste Svit najazdili v máji spolu takmer 9 a pol tisíc kilometrov a zaradili tak mesto na 9. priečku v konkurencii podstatne väčších miest. Po prepočte výsledkov podľa počtu obyvateľov však Svit získal 1. miesto v celonárodnom meradle.
Slávnostné vyhlásenie lokálnych výsledkov a odovzdávanie cien za umiestnenia v jednotlivých kategóriách prebehne v rámci programu osláv Dní mesta Svit v sobotu 27. júna 2015 na parkovisku pred Chemosvitom, za účasti Ing. Andrei Štulajterovej - koordinátorky projektu a národného cyklokoordinátora Ing. Petra Kľučku.
Lokálne výsledky - mesto Svit:
1. A KATEGÓRIA: najviac najazdených km ako TÍM
  NÁZOV TÍMU ČLENOVIA TÍMU POČET KM CO 2
1. Flexo Team Rastislav Gajan, Martin Faix, Róbert Diabelko 1778,3 km 446 741
2. Terichem BOPP Jozef Džurný, Filip Švarc, Miky Pavličko, Peter Zelonka 1651 km 412 741
3. ALTO Alena Žufová, Ivan Zima, Ľudmila Nemcová, Maroš Pajer 1558 km 393 196

1. B KATEGÓRIA: najviac najazdených km JEDNOTLIVCI
  MENO JEDNOTLIVCA NÁZOV TÍMU POČET KM CO 2
1. Rastislav Gajan Flexo Team 1195,5 km 298 875
2. Ivan Zima ALTO 770 km 194 180
3. Peter Benko EnergoBike Team 673 km 393 196

2. A KATEGÓRIA - najväčší počet jázd TÍMY
  NÁZOV TÍMU ČLENOVIA TÍMU POČET JÁZD
1. Terichem BOPP Jozef Džurný, Filip Švarc, Miky Pavličko, Peter Zelonka 175
2. EnergoBike Team Ján Niedoba, Jozef Kováč, Adrián Znanec, Peter Benko 128
3. Flexo Team Rastislav Gajan, Martin Faix, Róbert Diabelko 116

2. B KATEGÓRIA - najväčší počet jázd JEDNOTLIVCI
  MENO JEDNOTLIVCA NÁZOV TÍMU POČET JÁZD
1. Filip Švarc Terichem BOPP 48
2. Rastislav Gajan Flexo Team 46
3. Jozef Džurný Terichem BOPP 45

3. KATEGÓRIA
- náhodné vyžrebovanie jedného jednotlivca, ktorý absolvoval aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli.
Všetkým zúčastneným cyklistom ďakujeme za ich obetavú účasť v súťaži, ktorou prispeli k získaniu prestížneho prvenstva v tomto zaujímavom projekte a zároveň tak čiastočne dopomohli odbremeniť naše životné prostredie od nepriaznivých vplyvov automobilovej dopravy.
Bližšie informácie o súťaži a výsledkoch nájdete na stránke www.dopracenabicykli.eu
Diplom
- DŠ -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk