9. ročník plaveckej štafety
V stredu 25. marca 2015 v plavárni vo Svite pod záštitou primátora mesta Ing. Miroslava Škvareka sa konala plavecká štafeta už po deviatykrát. Za toto obdobie si získala pozornosť obyvateľov mesta, mnohých športových priaznivcov a má svojich stálych účastníkov. K nim sa zaradil aj pán Albert Holiga, ktorý doteraz nevynechal ani jeden ročník a je so svojimi takmer 91 rokmi najstarším účastníkom. A tak mala tohtoročná plavecká štafeta príjemný prológ. Prvý päťdesiatmetrový úsek preplával pán Holiga potom, ako si prevzal z rúk primátora mesta darček ako vyjadrenie vďaky za vernosť a lásku k plaveckému športu.
Dopoludňajšia časť bola už potom určená deťom a mládeži. Slávnostným hvizdom odštartoval primátor mesta plavecké preteky žiakov základných škôl a strednej školy O majstra Svitu. Takmer sto chlapcov a dievčat pretekalo na trati dlhej 25 resp. 50 m ľubovoľným spôsobom. Majstrami Svitu sa stali v kategórii najmladších žiakov 1. - 2. ročníkov ZŠ Radoslava Martinková a Karol Dračka, mladších žiakov 3. - 4. roč. ZŠ Lilian Slušná a Filip Janík, v kategógii 5. ročníkov ZŠ Alexandra Smolková a Šimon Matušek, 6. ročníkov ZŠ Patrícia Janíková a Filip Floriančič, 7. ročníkov ZŠ Zuzana Nedoroščíková a Matej Budzák, v kategórii 8. ročníkov ZŠ Viktória Petráňová a Dávid Paperák a v kategórii 9. ročníkov ZŠ a SOŠ Milana Krišandová a Slavomír Macurák. Preteky žiakov uzavrela plavecká štafeta základných škôl a strednej školy na 8 x 50 m. Zvíťazila ZŠ Mierová pred ZŠ na Komenského ulici a Strednou odbornou školou.
Súťažná štafeta škôl zároveň otvorila štafetové individuálne plavecké výkony jednotlivcov. Aktívne v tento deň plávalo 212 plavcov. Preplávali spolu 151 500 metrov, čo je na plavca priemer 715 m. Hoci rekord nepadol, tieto výkony sa veľmi priblížili tým minuloročným rekordným. Prítomní boli spokojní, zaplávali si pre radosť a pre svoje zdravie.
- NK -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk