Prechod na nový odorant zemného plynu
V piatok 06. marca 2015 oznámila v liste primátorovi spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej plynárenskej siete na Slovensku, že v nasledujúcich dňoch bude v meste Svit meniť odorant zemného plynu. Odorant je zmes pridávaná do zemného plynu za účelom dosiahnutia prenikavého zápachu v prípade úniku plynu.
Nový odorant má intenzívnejší, výraznejší zápach s miernym odtieňom zápachu sírovodíka. Najmä v prvých mesiacoch, kedy sa budú plynovody nasycovať touto novou látkou, budú jej dávky vyššie než štandardne. Preto sa môžu vyskytovať prípady intenzívnejšieho zápachu plynu, než na aký sme doteraz zvyknutí. Táto látka nie je toxická, nie je to jed. Prevádzkové koncentrácie v zemnom plyne sú veľmi malé (v rozsahu len niekoľkých miligramov na meter kubický plynu). Pri horení odorizovaného plynu sa odorant spáli, takže bežný spotrebiteľ za normálnych podmienok vôbec neprichádza s odorantom do styku.
Plynári tiež upozorňujú, že do doby, kým si obyvateľstvo zvykne na nový odorant resp. mierne odlišný zápach, je potrebné aby boli občania ostražití a každý zápach v domácnosti či inde preverili, aby nedošlo najmä v prvých mesiacoch k zámene zápachu plynu so zápachom napr. kanalizácie, silne pokazených vajec, hniloby z pivnice a pod.
Je potrebné, aby akékoľvek podozrenie na problém so zápachom plynu alebo podráždenie a vplyv na zdravie človeka či zvierat, občania ihneď nahlásili na Poruchovú linku – plyn 0850 111 727, ktorú nepretržite 24 hodín denne prevádzkuje spoločnosť SPP – distribúcia, a.s.
- DŠ -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk