Návšteva futbalového štadiónu mesta Spišská Belá
V stredu 11. februára navštívili primátor Ing. M. Škvarek, viceprimátor Ing. I. Zima a prezident futbalového klubu mesta Svit Ing. Milan Fecko priestory futbalového štadiónu mesta Spišská Belá., ktorými ich previedol viceprimátor mesta Spišská Belá Jozef Kuna.
Predmetom návštevy bolo oboznámenie sa s miestnym riešením projektu výstavby štadiónu, ktorá v 1. etape projektu zahŕňala vybudovanie hracej plochy s umelým trávnikom, vrátane tribúny, umelého osvetlenia , šatní a potrebného zázemia. Výstavba tejto etapy projektu prebehla v roku 2011. Samotnej návšteve priestorov športového stánku predchádzalo priateľské prijatie primátorom mesta Spišská Belá JUDr. Štefanom Bieľakom v priestoroch Mestského úradu, ktorý stál pri vzniku myšlienky a realizácii celého projektu s názvom „Výstavba športovej haly s futbalovým ihriskom v Spišskej Belej“. Pán Bieľak v krátkosti zúčastnených oboznámil so skúsenosťami pri projektovaní, nastavovaní parametrov vyhovujúcich predstavám o budúcom využití štadiónu tak, aby spĺňal vysoké ligové štandardy, no zároveň slúžil i pre kultúrno-spoločenské účely a teda na prospech všetkým obyvateľom mesta.
Zaujímavosť riešenia projektu v Spišskej Belej z pohľadu nášho mesta spočíva v porovnateľnosti veľkosti mesta s počtom obyvateľov cca 6 500. Neprehliadnuteľným faktorom je tiež dlhodobý prínos v podobe vytvorenia kvalitných podmienok pre športové aktivity mládeže, ktorého dôkazom je záujem o futbal v meste a naplnenie kapacít všetkých zložiek športového klubu na úrovni od žiakov, cez dorast až po A a B tím mužov.
Návšteva futbalového štadiónu mesta Spišská Belá
- DŠ -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk