Podpis Dodatku k Zmluve o dodávke tepla
V utorok 10. februára 2015 došlo v sídle spoločnosti CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. k podpisu Dodatku k Zmluve o dodávke tepla pre mesto Svit, ktoré zastupuje BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Podpisu dodatku predchádzalo pozvanie partnera na návštevu prevádzok Energochemu za prítomnosti predsedu predstavenstva Ing. Vladimíra Baloga, podpredsedu Ing. Petra Ferjančeka a finančného riaditeľa Ing. Mariána Kacvinského.
Konateľku Bytového podniku pani Ing. Danu Meriačovú sprevádzal počas návštevy primátor mesta Ing. Miroslav Škvarek. Hostia tak získali možnosť nahliadnuť do priestorov moderne technicky riešenej elektrárne, ktorá zásobuje elektrickou energiou rozsiahly priemyselný areál ale aj verejnú sieť. Vďaka mnohým jedinečným technickým riešeniam, ktorými elektráreň disponuje patrí medzi ekologicky zamerané elektrárne. Súčasťou prezentácie bola aj ukážka zariadení úpravy technickej a pitnej vody v rámci firmy.
Pravidelnosť dodávok tepla prostredníctvom spoločnosti Energochem z nej robia pre mesto Svit a jeho obyvateľov stabilného a seriózneho partnera, ktorý vďaka svojim kapacitám dokáže zabezpečiť dodanie tepla pre domácnosti a firmy aj v prípade mrazov až do teploty -50°C. Spoločnosť zároveň patrí medzi významných zamestnávateľov na území nášho mesta.
Vedenie spoločnosti počas rokovaní prejavilo tiež vôľu spolupracovať s mestom na spoločných projektoch s priamym úžitkom pre občanov.
- DŠ -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk