Snehová kalamita v meste Svit
Sneženie, ktoré prelomilo viac ako šesťdesiatročné rekordy v úhrne zrážok, nám tento víkend spôsobilo výrazné komplikácie na komunikáciách, ale i chodníkoch. Podľa informácií zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) napadlo v našom regióne za 24 hodín 39 cm snehu, čo je pre túto oblasť najviac od roku 1951, odkedy SHMÚ tieto údaje eviduje.
Podľa vyjadrenia Miroslava Vojsoviča, povereného riadením Technických služieb mesta Svit, sa do údržby mestských ciest a chodníkov zapojila tak ako kompletná čistiaca a posypová technika, tak i malá mestská služba v podobe VPP pracovníkov, ktorí boli do terénu nasadení vo všetkých častiach mesta. Strategickou úlohou bolo zaistiť sprejazdnenie hlavných mestských tepien, zabezpečenie priechodnosti zásobovacích trás, dostupnosti služieb zdravotného strediska a školských zariadení a následné odstraňovanie nahromadeného snehu v uliciach mesta.
Čistenie parkovísk a komunikácií výrazne sťažujú zaparkované autá, z toho dôvodu prebehla dnes,03.02.2015 čiastočná uzávierka Komenského ulice v spolupráci s mestskou políciou, aby bolo možné zabezpečiť čo najefektívnejšie odstránenie snehu. Postupne plánujeme pokračovať v tejto aktivite na uliciach Kapitána Nálepku, Hviezdoslava, Sládkovičova, Kukučínova, Nová, Záhradná a to prostredníctvom výziev umiestňovaných za stierače čelných skiel zaparkovaných vozidiel.
Úplné zabezpečenie komfortného používania ciest a chodníkov si vzhľadom na mimoriadne poveternostné podmienky vyžiada ešte dni nepretržitej práce a nasadenia technických a ľudských kapacít. Prosíme vás preto o zhovievavosť , objektívnosť a súčinnosť pri spolupráci so všetkými zložkami.
- DŠ -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk