Mesto Svit na univerziáde
Mesto Svit na univerziáde
V sobotu 24. januára 2015 sa otváracím ceremoniálom na Štrbskom Plese začala 27. Svetová zimná univerziáda. Toto významné športové podujatie, ktorého účastníkmi sú najlepší vysokoškolskí športovci z 32 krajín, je počas svojho trvania navyše sprevádzané mnohými kultúrnymi podujatiami. Priestor pre prezentáciu svojich regionálnych zaujímavostí, zvykov a tradícií dostali aj mestá a obce podtatranského regiónu. Mesto Svit ponúklo svoju prezentáciu v rámci Tatranského regionálneho centra umiestneného priamo v areáli Štrbského Plesa v piatok 30. januára 2015. Návštevníkom nášho prezentačného stanu sme predstavili výber tradičných produktov a činností v oblasti gastronómie, remesiel a kultúry vlastnej pre naše mesto a blízke obce, vrátane prezentácie najvýznamnejších podnikov pôsobiacich na území mesta Svit.
Mesto Svit na univerziáde ďakovný list
Hry 27. Svetovej zimnej univerziády, ktorá sa konala v dňoch 24.01. – 01.02.2015 na Štrbskom Plese, mali okrem svojho primárneho športového významu i spoločenský rozmer. Ponúkli jedinečný priestor podtatranským mestám a obciam pre prezentáciu nášho regiónu a miestnych tradícií. Vďaka ochote našich partnerov a firiem pôsobiacich v meste spolupodieľať sa na príprave a realizácii reprezentačného stánku mesta Svit v rámci Tatranského regionálneho centra zo dňa 30. januára, sa na nám spoločnými silami podarilo vytvoriť a zabezpečiť pestrú ukážku našej histórie, tradícií v oblasti remesiel, kultúry, gastronómie a tiež prezentáciu významných podnikateľských subjektov pôsobiacich na území nášho mesta a v jeho blízkom okolí. Dôkazom toho sú pozitívne ohlasy na kvalitu programového spracovania a kvalitu prezentovaných produktov a materiálov predovšetkým od návštevníkov areálu a spoluorganizátorov sprievodných podujatí počas univerziády.
- VŽ a DŠ -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk