Život v mieri je veľmi krehký dar.
Za mimoriadnej priazne počasia sa v stredu 28.januára konal pri príležitosti 70. výročia oslobodenia nášho mesta pietny akt kladenia vencov.
Zúčastnili sa ho pamätníci 2.svetovej vojny, predstavitelia mestských firiem, organizácií, poslanci, ale i mládež, ktorá o vojne vie len z rozprávania starých rodičov, či z kníh. Po básni v podaní Emílie Nedzelovej položili kytice vďaky zástupcovia Mestského úradu, a.s.Chemosvit, Tatrasvit, a.s. a ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. V príhovore viceprimátora Ing.Ivana Zimu zazneli myšlienky podporujúce dôležitosť pripomínania si týchto udalostí a potrebu prejaviť hold a úctu tým, ktorí položili svoje životy za našu slobodu. I.Zima pripomenul i fakty z priebehu januárových dní roku 1945 vo Svite a vyjadril názor, že mier a život v ňom je krehký dar, ktorý musíme strážiť so všetkou zodpovednosťou.
Na záver pietneho aktu zaspievali „Alexandrovci“ - zo spevoku Senior a zazneli aj výstrely v podaní členov Vojensko historického klubu Tiger z Popradu. Slávnostnú atmosféru dotvárala Dychová hudba Sviťanka.
- VŽ -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk