Večer tisícich prianí
Tajomstvo Vianoc nám poodhalilo vo vianočnej besiedke Večer tisícich prianí 240 detí zo ZŠ Mierová a 32 detí z MŠ Mierová a MŠ Podskalka. Každé jedno z nich malo jedno veľké prianie, odovzdať svojim najbližším ten najvzácnejší dar. Úsmevom a talentom nám darovali seba. Odovzdali nám dar, ktorý má hodnotu omnoho väčšiu než akákoľvek materiálna vzácnosť. Vďaka ich posolstvu lásky sme si uvedomili, že môžeme mať tisíce prianí, túžob a snov, ale šťastie, láska, radosť a priateľstvo robia Vianoce krásnymi.
Šťastné a pokojné prežitie vianočných sviatkov.
- ZŠ Mierová, Svit -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk