Nový primátor sa ujal funkcie
Za účasti podpredsedu NR SR Jána Fígeľa, čelných predstaviteľov okresných a mestských organizácií, podnikov a firiem ale i občanov Svitu sa v pondelok 15.decembra 2014 ujal svojej funkcie nový primátor mesta Ing.Miroslav Škvarek,PMH. Dôstojná a slávnostná – tak sa dá zhodnotiť udalosť, ktorej prvú časť tvorila inaugurácia nového primátora vrátane jeho slávnostného sľubu a sľubu 12-tich poslancov. Vo svojom príhovore poďakoval svojim predchodcom za ich prácu a naznačil svoje zámery, ktoré by mali mesto ďalej posunúť. Nielen do krásy, ale i kvality života jeho občanov. V druhej, pracovnej časti sa už nový parlament zaoberal určením a poverením poslancov pre jednotlivé úkony. Zástupcom primátora sa stal Ing.Ivan Zima, členmi Mestskej rady poslanci Ján Babčák, MUDr.Ivana Švagrovská a Ing. Ján Drobný. Určili aj predsedov jednotlivých komisií pri MsZ, pre vykonávanie sobášov poverili Mgr.E.Kačmarčíkovú a Ing.I.Zimu. Schválili aj plat primátorovi mesta. Na jeho návrh schválili zníženie príplatku zo 70 na 50 percent, celkový plat vo výške 2 894,-eur. Dohodli sa, že najbližšie rokovanie MsZ bude 29.januára 2015.
- VŽ -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk