Halové majstrovstvá Slovenska mladých hasičov
Po roku sa hasičská mlaď z rôznych častí Slovenska opäť stretla v našom meste. V sobotu 8.11.2014 im patrila športová hala miestneho basketbalového klubu.
V dvadsiatom druhom ročníku halových majstrovstiev Slovenska o Putovný pohár prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR sa stretlo 72 päťčlenných družstiev vo veku od 6 do 15 rokov , ktoré už tradične súťažili v troch disciplínach : štafetový beh 5 x 30 metrov s prekážkami, štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete. Každé družstvo malo v súťažných disciplínach po jednom pokuse. Súťažné disciplíny sú prispôsobené halovým priestorom a nezmenili sa prakticky od vzniku súťaže.
V štafete 5 x 30 metrov sú dráhy umiestnené vedľa seba a „ odovzdávky „ v protismere. Na prvom úseku súťažiaci spája dve hadice C, na druhom pripája karabínku ventilového lanka na oko spätnej klapky sacieho koša, na treťom úseku pripojí hadicu B k rozdeľovaču, na štvrtom prenesie prázdny hasiaci prístroj a položí ho na podložku a na piatom úseku spojí dve hadice C, pripojí ich k rozdeľovaču a s napojenou prúdnicou prebehne cieľom.
Štafeta hasičských dvojíc zameraná na prácu s hasičským náradím je vykonávaná v zmysle smerníc činnosti mladých hasičov pre jesennú časť.
V uzlovej štafete členovia tímu viažu postupne vopred vyžrebované uzly - tesársky, lodný, plochú spojku, skracovací a uzol na prúdnici. Materiál a výzbroj zabezpečujú organizátori súťaže. Rozhodcami sú skúsení členovia DPO SR zo sekcie rozhodcov OV DPO Poprad.
V úvode viceprezident DPO SR pre mládež Anton Urdovič privítal všetkých účastníkov – súťažiacich, vedúcich kolektívov mládeže, rozhodcov, organizátorov i prítomných starostov obcí. Vo svojom príhovore poďakoval organizátorom – OV DPO Poprad za túto dlhoročnú záslužnú činnosť pre hasičskú mládež.
A potom sa už spustil súťažný maratón, v ktorom sa postupne predstavilo 360 mladých hasičov z dobrovoľných hasičských zborov i základných škôl z rôznych okresov Slovenska najďalej zo ZŠ Semerovo okres Nové Zámky.
Tento rok spomedzi 31 družstiev dievčat bola opäť najlepšia ZŠ Šuňava I, keď zvíťazila už štvrtý raz po sebe. Dosiahli najnižší súčet časov zo všetkých zúčastnených družstiev dievčat i chlapcov a stali sa absolútnym víťazom súťaže. Potvrdili veľmi dobrú pripravenosť i skutočnosť, že im tretie miesto v Európe, ktoré získali v minulom roku na medzinárodnej súťaži CTIF vo francúzskom Mulhouse a prvé miesto na tohtoročnom celoštátnom kole hry mladých hasičov v Hurbanove pod vedením trénera Jána Kallu zaslúžene patrí. Vo Svite súťažili v zložení Emma Hanulová, Mária Hurčalová, Tatiana Hanulová, Vanesa Smiková a Zuzana Legátová . Druhá priečka patrila DHZ Šuňava V /vedúca Žofia Šebestová/. Bronz pripadol DHZ Spišské Bystré /vedúci František Kundis / - všetci okr. Poprad. Do prvej desiatky sa ešte nominovali 4. Šuňava II, 5.Široké II, 6. Danišovce II, 7. Danišovce I,8. Holumnica, 9. Vikartovce I, 10. Spišská Stará Ves.
V kategórii chlapcov súťažilo 41 družstiev. Víťazom sa stal družstvo DHZ Spišská Stará Ves okres Kežmarok v zložení Maroš Plavec, Ján Dubiel, Marek Drienovský Jaroslav Kačmarčík a René Kostúr. Druhý skončil DHZ Šuňava okr. Poprad /vedúci Mgr. Henrich Barilla/ a tretí DHZ Púchov /vedúci Michal Koukal/. Ďalšie miesta v prvej desiatke patrili : 4.Danišovce,5. Šuňava III,6.Šuňava II,7. Sveržov, 8. Čereňany, 9. Slovenská Ves, 10. Široké.
Ocenené boli i najlepšie výsledky v oboch kategóriách v jednotlivých súťažných disciplínach, - v štafete 5 x 30 metrov  i štafete dvojíc dievčatá zo Šuňavy a  chlapci zo Spišskej Starej Vsi – ceny od starostu obce Šuňava Stanislava Kubaského a starostu obce Batizovce Ivana Čičmanca a v uzlovej štafete do tretice dievčatá i chlapci zo Šuňavy - dar starostu obce Lučivná Stanislava Gavaliera.
Pocty sa dostalo i  najmladším účastníkom halových majstrovstiev SR – družstvu chlapcov zo Štrby II a dievčat zo Šuňavy VI. I tu ceny osobne odovzdal starosta obce Gerlachov Ing. Michal Ryša st.
Všetky zúčastnené kolektívy dostali diplomy za účasť, ktoré im budú pripomínať neopakovateľné chvíle prežité v športovej hale vo Svite. O obľúbenosti neoficiálnych halových majstrovstiev Slovenska mladých hasičov svedčí aj počet súťažiacich. Od ich založenia v roku 1993 sa ich zúčastnilo už 1 293 päťčlenných družstiev. Počas trvania sa dostala súťaž do povedomia dobrovoľného hasičstva celého Slovenska za čo patrí vďaka obetavým funkcionárom DHZ i učiteľom ZŠ, ktorí vidia v rozvoji celoročnej systematickej činnosti s deťmi a mládežou svoju budúcnosť a pokračovanie v činnosti dobrovoľných hasičov. Deti majú o činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi a súťaženie prirodzený záujem, čo prispieva k úspešnosti takýchto akcií. S potešením možno sledovať, že mladí hasiči, ktorí tu v minulých ročníkoch súťaže začínali ako súťažiaci, dnes prichádzajú s mladými hasičmi ako vedúci kolektívov.
Na záver treba veľmi kladne hodnotiť aktivitu OV DPO Poprad, ktorý pripravil pre mladých peknú súťaž, ktorá zanechá u všetkých zúčastnených pekné spomienky na Svit.
Poďakovanie patrí Mestskému úradu vo Svite – p. primátorovi mesta PaeDr. Rudolfovi Abrahámovi za podporu a pomoc, bez ktorej by sa takáto veľká celoslovenská akcia mohla len veľmi ťažko uskutočniť.
- Ondrej Klimo -

Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk