Darček sa seniorom páčil.
Ženský zákon v spišskom nárečí v podaní Spišského divadla darovalo mesto všetkým seniorom k ich sviatku. Pri tejto príležitosti odovzdal primátor mesta predstaviteľom organizácií, ktoré združujú seniorov kytice vďaky. Prevzali ich predsedníčka Klubu dôchodcov vo Svite B.Točeková, za Klub seniorov Bôrik A.Tokár, Za JDS Ing. M.Jurčák, za MO zdravotne postihnutých pani Potočková a za Klub ABŠ pani Ing.Babčáková. Úsmev na tvárach divákov vylúdili recitátori Nelka Basariková a Emko Horčík z MŠ vo Svite. Pri predstavení Ženský zákon sa sálou rozliehal burácajúci smiech.
- red -
Hlasujte za detské ihrisko
Rozpis zápasov BK Iskra Svit
   Rozpis zápasov BK Iskra Svit
Rozpis zápasov FK Svit
   FK Svit
Kalendár podujatí V. Tatry
   Vysoké Tatry Región
Mesto Svit na facebooku Podtatranský polmaratón
Svit kom
Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit, tel.: +421 52 7875 111, msu@svit.sk